نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش نوار کناری

سوئیچ شبکه سیسکو مدل N5K-C56128P

۳۸۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ رابط سیسکو مدل N9K-C93180YC-EX

۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C6506-E

۴۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه سیسکو مدل C9606R

۲۶۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه سیسکو مدل C9500-40X-A

۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C3560CX-12PC-S

۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C2960L-16PS-LL

۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه سیسکو مدل C2960X-STACK

۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C3650-48PS-S

۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C3850-48T-E

۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه سیسکو مدل C9404R

۲۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه سیسکو مدل C9300-24P-A

۵۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان